Stručni skupovi / 31. svibnja 2016.

Stručno-metodička priprema za polaganje stručnoga ispita

Razina i vrsta stručnog skupa: međužupanijski, jednodnevni

Namjena: skup je namijenjen odgojiteljima pripravnicima privatnih i vjerskih vrtića s područja Grada Zagreba – istok i odgojiteljima pripravnicima s područja Zagrebačke županije

Mjesto održavanja: Dječji vrtić „Vedri dani“, Šubićeva 12a, Zagreb

Broj polaznika: 60 sudionika

Rok prijave: obvezna prijava do 8. lipnja 2016. na http://ettaedu.azoo.hr/

Predavači: Sanja jelovčić, prof., izv.prof.dr.sc. Anka Jurčević-Lozančić, Martina Mikac, prof., mr. Marijana Smerić-Pecigoš, prof.

Ciljevi: Sudionici će se upoznati s tijekom provedbe svih dijelova stručnoga ispita, načinom pripreme za provedbu i refleksiju praktičnog dijela stručnoga ispita te očekivanjima u dijelu pismenog i usmenog dijela ispita. Odgojitelji pripravnici usvojit će znanja s područja regulacije straha od javnog istupanja.

Metode i oblici rada: interaktivna predavanja, primjeri dobre prakse, radionički oblici rada

Vrednovanje: Obrazac za vrednovanje teme i nositelja programa

Napomena:

Voditelj:

Viša savjetnica za predškolski odgoj 
Sanja Jelovčić, prof.
Telefon: 01/2785 069 
E-adresa: sanja.jelovcic@azoo.hr