Stručni skupovi / 31. svibnja 2016.

Pristupi vrednovanju učeničkih postignuća

Razina i vrsta stručnog skupa: međužupanijski; jednodnevni

Namjena: skup je namijenjen voditeljima županijskih stručnih vijeća nastavnika engleskoga jezika Zagrebačke, Bjelovarsko-bilogorske, Varaždinske, Međimurske, Koprivničko-križevačke, Krapinsko-zagorske županije i Grada Zagreba

Mjesto održavanja: Agencija za odgoj i obrazovanje, Donje Svetice 38, 10000 Zagreb

Broj polaznika: 10

Rok prijave: obvezna prijava do 23. kolovoza 2016 . na https://ettaedu.azoo.hr

Predavač: Elvira Nimac, prof. psihologije

Ciljevi: sudionici će:

  • raspraviti nužnost promjene u pristupu i načinu vrednovanja učeničkih postignuća
  • se upoznati s pristupima vrednovanju predloženih dokumentom Okvir za vrednovanje  procesa i ishoda učenja u osnovnoškolskome i srednjoškolskome odgoju i obrazovanju
  • analizirati povezanost procesa učenja, ostvarivanja napretka i unapređivanja učenja
  • osvijestiti važnost suradnje i jačanje odgovornosti svih sudionika odgojno-obrazovnoga procesa

Metode i oblici rada: predavanja, radionice

Vrednovanje: Obrazac za vrednovanje teme i nositelja programa

Napomena:

Voditelj:

Viša savjetnica za engleski jezik
Martina Šturm, prof.
telefon: 01/2785 026