Stručni skupovi / 8. prosinca 2014.

Stručno-metodička priprema za polaganje stručnog ispita učitelja razredne nastave

Razina i vrsta stručnog skupa: međužupanijski, jednodnevni

Namjena: program je namijenjen učiteljima pripravnicima razredne nastave Grada Zagreba i Zagrebačke županije (zapad)

Mjesto održavanja: OŠ Ivana Gorana Kovačića, Mesićeva 35, Zagreb

Broj polaznika: 100

Rok prijave: obvezna online prijava na adresi http://www.ettaedu.eu/ od 15. prosinca 2014. do 5. siječnja 2015.

Predavači: Biljana Petljak Zekić, viša savjetnica AZOO, Suzana Delić, viša savjetnica AZOO, mr. Vesna Budinski, Učiteljski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Igor Rukljač, OŠ Kajzerica, Branka Smolković Cerovski, OŠ Stjepana Bencekovića, Mirna Butorac i Marija Radić, OŠ I. G. Kovačića u Zagrebu

Ciljevi:

Pripravnici će:

  • biti osposobljeni za ostvarivanje programa pripravničkog staža,
  • upoznati sadržaj i tijek stručnoga ispita,
  • upoznati strukturu i sadržaj pisanog rada sa stručno-pedagoškog stajališta,
  • razvijati kompetencije pripremanja i izvođenja nastave usmjerene na učenika,
  • razvijati prezentacijske i komunikacijske vještine. 

Metode i oblici rada: predavanja, interaktivna predavanja, skupni rad i prikazi primjera dobre prakse.

Vrednovanje: obrazac za vrednovanje teme i nositelja programa (AZOO)

Voditeljice:

Biljana Petljak Zekić, mag. prim. educ., viša savjetnica za razrednu nastavu
Agencija za odgoj i obrazovanje
Telefon: 051 686 200
Suzana Delić, mag. prim. educ., viša savjetnica za razrednu nastavu
Agencija za odgoj i obrazovanje
Telefon: 01/2785 088
E-adresa: suzana.delic@azoo.hr