Stručni skupovi / 30. rujna 2016.

Stručno-metodička priprema za polaganje stručnog ispita učitelja razredne nastave

Razina i vrsta stručnog skupa: županijski, jednodnevni

Namjena: program je namijenjen učiteljima razredne nastave – pripravnicima iz Primorsko-goranske županije

Mjesto održavanja: Osnovna škola „Kozala“, Ante Kovačića 21, Rijeka

Broj polaznika: 30

Rok prijave: obvezna online prijava od 3. listopada do 16. studenog 2016. na adresi:  http://ettaedu.azoo.hr

Predavači: Ivana Jurjević Jovanović, viša savjetnica, Igor Rukljač, mag. prim. educ.

Ciljevi:

  • upoznati se s ciljem stažiranja i provedbom pripravničkog programa
  • steći kompetencije za pravilno vođenje pedagoške dokumentacije i evidencije
  • unaprijediti kompetencije vrednovanja učeničkih postignuća
  • razumjeti temeljne sastavnice Nastavnog plana i programa za osnovnu školu

Oblici rada: predavanja, radionice, samostalni rad polaznika

Vrednovanje: obrazac za vrednovanje

Voditelj:

Ivana Jurjević Jovanović, viša savjetnica za razrednu nastavu
Agencija za odgoj i obrazovanje, Trpimirova 6, Rijeka
Telefon: 051/352 073