Stručni skupovi / 8. prosinca 2014.

Stručno-metodička priprema za polaganje stručnog ispita učitelja razredne nastave

Razina i vrsta stručnog skupa: županijski, jednodnevni

Namjena: program je namijenjen učiteljima razredne nastave – pripravnicima iz Ličko-senjske županije

Mjesto održavanja: Osnovna škola Zrinskih i Frankopana, Kralja Zvonimira 15, Otočac

Broj polaznika: 30

Rok prijave: obvezna online prijava od 1. ožujka do 22. travnja 2015. na adresi:  www.ettaedu.eu 

Predavači: Ivana Jurjević Jovanović, viša savjetnica, Igor Rukljač, mag. prim. educ., Branka Smolković Cerovski, mag. prim. educ.

Ciljevi:

  • razumjeti temeljne sastavnice Nastavnog plana i programa za osnovnu školu
  • steći temeljna znanja o planiranju i programiranju svoga rada: odrediti elemente godišnjeg i mjesečnog plana i programa za rad u određenom razrednom odjelu prema sastavnicama Nastavnog plana i programa za osnovnu školu i Nacionalnog okvirnog kurikuluma
  • ojačati znanja potrebna za dnevno pripremanje nastave

Oblici rada: predavanja, radionice, samostalni rad polaznika

Vrednovanje: standardizirani upitnik (AZOO)

Voditelj:

Ivana Jurjević Jovanović, viša savjetnica za razrednu nastavu
Agencija za odgoj i obrazovanje, Trpimirova 6, Rijeka
Telefon: 051/352 073