Stručni skupovi / 19. prosinca 2017.

Stručno-metodička priprema za polaganje stručnog ispita učitelja razredne nastave (2)

Razina i vrsta stručnog skupa: županijski, jednodnevni

Namjena: program je namijenjen učiteljima razredne nastave – pripravnicima iz Ličko-senjske županije

Mjesto održavanja: Osnovna škola dr. Franje Tuđmana Lički Osik, Lički Osik

Broj polaznika: 40

Rok prijave: obvezna prijava od 15. veljače 2018. do 13. ožujka 2018. na adresi:  http://ettaedu.azoo.hr

Predavači: Igor Rukljač, mag. prim. educ., Branka Smolković Cerovski, mag. prim. educ., Ivana Jurjević Jovanović, viša savjetnica

Ciljevi:

  • upoznati se s ciljem stažiranja i provedbom pripravničkog programa
  • upoznati tijek polaganja stručnoga ispita
  • steći kompetencije za pravilno vođenje pedagoške dokumentacije i evidencije
  • unaprijediti kompetencije vrednovanja učeničkih postignuća
  • razumjeti temeljne sastavnice Nastavnog plana i programa za osnovnu školu

Metode i oblici rada: predavanja i radionice, frontalni i individualni

Vrednovanje: standardizirani upitnik (AZOO)

Voditelj:

Vesna Orešković, vanjska suradnica za razrednu nastavu
Agencija za odgoj i obrazovanje, Trpimirova 6, Rijeka
Telefon: 099 5132979