Stručni skupovi / 15. prosinca 2016.

Stručno-metodička priprema za polaganje stručnog ispita učitelja razredne nastave (2)

Razina i vrsta stručnog skupa: županijski, jednodnevni

Namjena: program je namijenjen učiteljima razredne nastave – pripravnicima iz Ličko-senjske  županije te mentorima pri stažiranju

Mjesto održavanja: Osnovna škola dr. Franje Tuđmana Lički Osik, Lički Osik

Broj polaznika: 30

Rok prijave: obvezna online prijava od 1.ožujka 2017. do 30. ožujka 2017. na adresi:  http://ettaedu.azoo.hr

Predavači: Vesna Orešković, dipl. učiteljica, Igor Rukljač, mag. prim. educ.,  Branka Smolković Cerovski, mag. prim educ.

Ciljevi:

  • upoznati se s ciljem stažiranja i provedbom pripravničkog programa
  • steći kompetencije za pravilno vođenje pedagoške dokumentacije i evidencije
  • unaprijediti kompetencije vrednovanja učeničkih postignuća
  • razumjeti temeljne sastavnice Nastavnog plana i programa za osnovnu školu

Oblici rada: predavanja, radionice, samostalni rad polaznika

Vrednovanje: standardizirani upitnik (AZOO)

Voditelj:

Vesna Orešković, vanjska suradnica za razrednu nastavu
Agencija za odgoj i obrazovanje, Trpimirova 6, Rijeka
Telefon: 099 5132979