Stručni skupovi / 12. srpnja 2018.

Stručno-metodička priprema za polaganje stručnog ispita učitelja razredne nastave (1)

Razina i vrsta stručnog skupa: županijski, jednodnevni

Namjena: program je namijenjen učiteljima razredne nastave – pripravnicima iz Primorsko-goranske županije

Mjesto održavanja: Osnovna škola „Kozala“, Ante Kovačića 21, Rijeka

Broj polaznika: 30

Rok prijave: obvezna prijava od 4. rujna do 12. listopada 2018. na adresi:  http://ettaedu.azoo.hr

Predavači: Ivana Jurjević Jovanović, mag. prim. educ., Igor Rukljač, mag. prim. educ., Alen Klančar, mag. prim. educ.  i Barbara Draščić, mag. prim. educ.,

Ciljevi:

  • upoznati se s ciljem stažiranja i provedbom pripravničkog programa
  • upoznati tijek polaganja stručnoga ispita
  • steći kompetencije za pravilno vođenje pedagoške dokumentacije i evidencije
  • unaprijediti kompetencije vrednovanja učeničkih postignuća
  • razumjeti važnost planiranja i programiranja učitelja razredne nastave
  • raspravljati o iskustvima s učiteljima koji su položili stručni ispit

Metode i oblici rada: predavanja, radionice, samostalni rad polaznika i rasprava

Vrednovanje: standardizirani upitnik (AZOO)

Voditelj:

Ivana Jurjević Jovanović, viša savjetnica za razrednu nastavu
Agencija za odgoj i obrazovanje, Trpimirova 6, Rijeka
Telefon: 051/352 073