Stručni skupovi / 7. srpnja 2017.

Stručno-metodička priprema za polaganje stručnog ispita učitelja razredne nastave (1)

Razina i vrsta stručnog skupa: županijski, jednodnevni

Namjena: program je namijenjen pripravnicima razredne nastave iz Istarske županije

Mjesto održavanja: Osnovna škola Vladimira Gortana, Ulica 9. rujna 2, Žminj

Broj polaznika: 30

Rok prijave: obvezna prijava od 4. rujna do 3. listopada 2017. na adresi:  http://ettaedu.azoo.hr

Predavači: Ivana Jurjević Jovanović, viša savjetnica, Igor Rukljač, mag. prim. educ.

Ciljevi:

  • upoznati se s ciljem stažiranja i provedbom pripravničkog programa
  • upoznati tijek polaganja stručnoga ispita
  • steći kompetencije za pravilno vođenje pedagoške dokumentacije i evidencije
  • unaprijediti kompetencije vrednovanja učeničkih postignuća
  • razumjeti temeljne sastavnice Nastavnog plana i programa za osnovnu školu

Oblici rada: predavanja, radionice, samostalni rad polaznika

Vrednovanje: standardizirani upitnik (AZOO)

Voditelj:

Ivana Jurjević Jovanović, viša savjetnica za razrednu nastavu
Agencija za odgoj i obrazovanje, Trpimirova 6, Rijeka
Telefon: 051/352 073