Stručni skupovi / 5. studenoga 2013.

Stručno-metodička priprema za polaganje stručnog ispita u nastavi povijesti

Razina i vrsta stručnog skupa: međužupanijski, jednodnevni

Namjena: Učitelji i nastavnici pripravnici iz Zadarske,  Šibensko-kninske, Splitsko-dalmatinske i Dubrovačko-neretvanske županiji

Mjesto održavanja: IV. gimnazija „Marko Marulić“, Zagrebačka 2,  21 000 Split

Broj polaznika: 30

Rok prijave: obvezna prijava do 7. siječnja 2014. na www.ettaedu.eu

Predavači: Loranda Miletić, prof., viša savjetnica; doc. dr. sc. Mladenko Domazet, predavač metodike nastave povijesti, Neda Križanović, profesor savjetnik. Filip Modrić, učitelj mentor

Ciljevi: sudionici će

  • upoznati se s načinima odabira i pripreme tekstova  te strategija rada s pisanim izvorima
  • uočiti kako rad s pisanim izvorima razvija vještina kritičkog mišljenja učenika
  • osposobiti se za postavljanje kvalitetnih pitanja
  • osposobiti se za primjenu različitih strategija rada s povijesnim izvorima i literaturom
  • osposobiti se za povezivanje historijskog i didaktičko-metodičkog teorijskog znanja s praktičnim radom u školi

Metode i oblici rada: predavanja i radionice (strategije suradničkoga učenja)

Vrednovanje: Obrazac za vrednovanje i samovrednovanje teme i nositelja programa (AZOO)

Napomena: /

Voditelj:

Viša savjetnica za povijest
Loranda Miletić, prof.
telefon: 023/254 191