Stručni skupovi / 14. prosinca 2016.

Stručno-metodička priprema za polaganje stručnog ispita u nastavi povijesti

Razina i vrsta stručnog skupa: međužpanijski, jednodnevni

Namjena: učitelji i nastavnici pripravnici iz Zadarske, Šibensko-kninske, Splitsko-dalmatinske i Dubrovačko-neretvanske županiji te njihovi mentori

Mjesto održavanja: Osnovna škola Split 3, Brune Bušića 6, Split

Broj polaznika: 30

Rok prijave: obvezna prijava do 4. siječnja 2017. na http://ettaedu.azoo.hr/

Predavači: Loranda Miletić, prof., viša savjetnica; doc. dr. sc. Mladenko Domazet; Neda Križanović, profesor savjetnik; Filip Modrić, učitelj mentor

Ciljevi: sudionici će

  • upoznati tijek polaganja i specifičnosti stručnoga dijela ispita
  • samostalno oblikovati pisanu pripremu za nastavni sat s posebnim osvrtom na formuliranje ciljeva i odgojno-obrazovnih ishoda učenika
  • osposobiti se za povezivanje historijskog i didaktičko-metodičkog teorijskog znanja s praktičnim radom u školi.

Metode i oblici rada: plenarno izlaganje i radionice (strategije suradničkog učenja)

Vrednovanje: Obrazac za vrednovanje teme i nositelja programa

Voditelj:

viša savjetnica za povijest Loranda Miletić, prof.
telefon: 023/254 191