Stručni skupovi / 5. prosinca 2014.

Stručno-metodička priprema za polaganje stručnog ispita u nastavi povijesti

Razina i vrsta stručnog skupa: međužpanijski; jednodnevni

Namjena: učitelji i nastavnici pripravnici iz Zadarske,  Šibensko-kninske, Splitsko-

dalmatinske i Dubrovačko-neretvanske županije

Mjesto održavanja: IV. gimnazija „Marko Marulić“, Zagrebačka 2,  21 000 Split

Broj polaznika: 30

Rok prijave: obvezna prijava  do 2. siječnja 2015. na www.ettaedu.eu

Predavači: Loranda Miletić, prof., viša savjetnica, doc. dr. sc. Mladenko Domazet, Neda Križanović, profesor savjetnik, Filip Modrić, učitelj mentor, Jadran Beganović, prof., Damir Markov, prof.

Ciljevi: sudionici će:

  • upoznati tijek polaganja i specifičnosti stručnoga dijela ispita
  • samostalno oblikovati pisanu pripremu za nastavni sat s posebnim osvrtom na formuliranje ciljeva i obrazovnih postignuća učenika na kognitivnom i afektivnom području
  • osposobiti se za povezivanje historijskog i didaktičko-metodičkog teorijskog znanja s praktičnim radom u školi

Metode i oblici rada: predavanja i radionice (strategije suradničkoga učenja)

Vrednovanje: Obrazac za vrednovanje i samovrednovanje teme i nositelja programa

Voditelj:

Viša savjetnica za povijest
Loranda Miletić, prof.
telefon: 023/254 191