Stručni skupovi / 31. kolovoza 2017.

Stručno-metodička priprema za polaganje stručnog ispita stručnih suradnika knjižničara

Razina i vrsta stručnog skupa: međužupanijska – jednodnevni stručni skup

Namjena: pripravnici i njihovi mentori stručni suradnici knjižničari

Mjesto održavanja: XVI. gimnazija, Križanićeva 4a, Zagreb

Broj polaznika: 50

Rok prijave: obvezna prijava do 12. listopada na http://ettaedu.azoo.hr

Predavači: dr. sc. Mihaela Banek Zorica, mr.sc. Jasna Košćak, Jadranka Tukša, prof. i dipl. knjižničar, Evica Tihomirović, prof. i dipl. knjižničar, Nina Karković, prof., ravnateljica XVI. gimnazije Zagreb, Štefanija Turković, prof.

Ciljevi:

  • bit će upoznati sa sastavnicama pisane pripreme za nastavni sat
  • usvajat će načine oblikovanja metodičkih sastavnica pisane pripreme za nastavni sat
  • upoznat će i razumjet će temeljenu svrhu, ciljeve, organizaciju i vođenje nastavnoga procesa te će uvidjeti važnost analize i tumačenja nastavnoga procesa sa sustračnjakom i stručnim suradnikom
  • analizirat će i kritički će procijeniti sve metodičke i sadržajne sastavnice pisane pripreme za nastavni sat
  • bit će informirani o očekivanjima na pisanome dijelu ispita

Metode i oblici rada: interaktivna predavanja, vođeni razgovor, rješavanje problemskih zadataka; individualno, u paru i skupini; frontalno.

Vrednovanje: obrazac za vrednovanje teme i nositelja programa

Napomena:

Voditelj:

Adela Granić, prof. i dipl. bibl., viša savjetnica za stručne suradnike školske knjižničare
telefon: 01 2785-089