Stručni skupovi / 4. studenoga 2013.

Stručno-metodička priprema za polaganje stručnog ispita pripravnika

Razina i vrsta stručnog skupa: međužupanijski, jednodnevni

Namjena: Nastavnici biologije -pripravnici i njihovi mentori- Grada Zagreba, Zagrebačke, Krapinsko-zagorske, Sisačko-moslavačke, Karlovačke, Varaždinske, Međimurske, Koprivničko-križevačke, Bjelovarsko-bilogorske županije te Požeško-slavonske, Virovitičko-podravske, Brodsko-posavske, Osječko-baranjske i Vukovarsko-srijemske županije

Mjesto održavanja: Gimnazija Lucijana Vranjanina, Trg hrvatskih pavlina 1, Zagreb

Broj polaznika: 50

Rok prijave: obvezna prijava do 16. prosinca 2013. (ponedjeljak) na www.ettaedu.eu

Predavači: prof. dr. sc. Zdravko Dolenec, nastavnici pripravnici, nastavnici sustručnjaci, mr. Olgica Martinis

Ciljevi: steći znanja potrebna za samostalno vođenje nastavnog procesa te učinkovito oblikovanje nastave biologije, razviti sposobnost oblikovanja i primjene suvremenih metoda poučavanja u nastavi prirodoslovlja, razviti vještinu učinkovitog planiranja nastave i upravljanja nastavnim vremenom, steći znanja potrebna za obavljanje i uspješno funkcioniranje nastavnika u školskom sustavu s pedagoškog i pravnog aspekta, istaći potrebitost cjeloživotnog učenja i stručnog usavršavanja

Metode i oblici rada:, interaktivna predavanja, rješavanje problemskih zadataka u skupini, vođeni razgovor – razmjena iskustava, praktičan rad u radionici.

Vrednovanje: standardizirani Upitnik Agencije za odgoj i obrazovanje za vrednovanje primjenjivosti tema i stručnog skupa

Napomena: nakon plenarnih predavanja, za rad u radionicama nastavnici su podijeljeni u dvije skupine koje se izmjenjuju

Voditeljica:

Viša savjetnica
mr. Olgica Martinis
telefon: 01/2785 062
e-pošta: olgica.martinis@azoo.hr