Stručni skupovi / 31. svibnja 2016.

Stručno-metodička priprema za polaganje stručnog ispita pripravnika učitelja i nastavnika kemije

Razina i vrsta stručnog skupa: međužupanijski, jednodnevni

Namjena: skup je namijenjen učiteljima i nastavnicima kemije – pripravnicima i njihovim mentorima – Grada Zagreba, Zagrebačke, Sisačko-moslavačke, Varaždinske, Međimurske, Koprivničko-križevačke, Bjelovarsko-bilogorske, Krapinsko-zagorske županije te Požeško-slavonske, Virovitičko-podravske, Brodsko-posavske, Osječko-baranjske i Vukovarsko-srijemske županije.

Mjesto održavanja: PMF, Kemijski odsjek, Horvatovac 102a, Zagreb

Broj polaznika: 50

Rok prijave: obvezna prijava do 30. kolovoza 2016. godine na http://ettaedu.azoo.hr/

Predavači: izv. prof. dr. sc. Draginja Mrvoš-Sermek, mr. Olgica Martinis, Marijana Toljan, prof.

učitelj/nastavnik pripravnik koji će održati nastavni sat

Ciljevi skupa:

  • sudionici će raspravljati o potrebnim znanjima i vještinama za samostalno vođenje nastavnog procesa te učinkovito oblikovanje nastave kemije
  • sudionici će komentirati nastavne strategije u nastavi prirodoslovlja,
  • sudionici će učinkovito planirati nastavu i upravljanje nastavnim vremenom
  • sudionicima će biti istaknuta potreba cjeloživotnog učenja i stručnog usavršavanja
  • sudionicima će biti dane smjernice za uspješno funkcioniranje učitelja/nastavnika kemije u školskom sustavu s pedagoškog i pravnog aspekta

Metode i oblici rada:

  • metode rada: predavanje, radionica, rasprava, primjer prakse
  • oblici rada: individualni, grupni, rad u paru, frontalni

Vrednovanje: standardizirani Upitnik Agencije za odgoj i obrazovanje za vrednovanje primjenjivosti tema i stručnog skupa

Napomena: Agencija za odgoj i obrazovanje ne snosi troškove prijevoza, dnevnica i smještaja sudionika skupa.

Voditeljica skupa:

Marijana Toljan, prof.:

viša savjetnica za biologiju i kemiju
telefon: 01 2785 02301 2785 023 

e-pošta: marijana.toljan@azoo.hr