Stručni skupovi / 19. travnja 2018.

Stručno-metodička priprema za polaganje stručnog ispita pripravnika učitelja i nastavnika kemije

Razina i vrsta stručnog skupa: međužupanijski, jednodnevni

Namjena: skup je namijenjen učiteljima i nastavnicima kemije – pripravnicima i njihovim mentorima – Grada Zagreba, Zagrebačke, Varaždinske, Međimurske, Koprivničko-križevačke, Bjelovarsko-bilogorske, Krapinsko-zagorske županije.

Mjesto održavanja: Kemijski odsjek PMF-a, Horvatovac 102a, Zagreb

Broj polaznika: 20

Rok prijave: obvezna prijava do 26. lipnja 2018. godine na http://ettaedu.azoo.hr

Predavači: izv. prof. dr. sc. Draginja Mrvoš-Sermek, Jadranka Bizjak Igrec, prof., mr. Olgica  Martinis, Marijana Toljan, prof.

Ciljevi:

sudionici će raspravljati o potrebnim znanjima i vještinama za samostalno vođenje nastavnog procesa  te učinkovito oblikovanje nastave kemije – komentirati će nastavne strategije u nastavi prirodoslovlja, učinkovito planiranje nastave i upravljanje nastavnim vremenom,
• sudionici će biti upoznati s oblicima cjeloživotnog učenja i stručnog usavršavanja
• sudionicima će biti dane smjernice za uspješno funkcioniranje učitelja/nastavnika kemije u školskom sustavu s pedagoškog i pravnog aspekta

Metode i oblici rada: predavanje, radionica, rasprava, primjer prakse, frontalni, individualni, grupni, rad u paru

Vrednovanje: standardizirani Upitnik Agencije za odgoj i obrazovanje za vrednovanje primjenjivosti tema i stručnog skupa

Napomena: Agencija za odgoj i obrazovanje ne snosi troškove prijevoza, dnevnica i smještaja sudionika skupa.

Voditeljica skupa:

Marijana Toljan, prof.:
viša savjetnica za biologiju i kemiju
telefon: 01 2785 023