Stručni skupovi / 19. travnja 2018.

Stručno-metodička priprema mentora za rad u školama – vježbaonicama za kemiju

Razina i vrsta stručnog skupa: međužupanijski, jednodnevni

Namjena: skup je namijenjen mentorima studenata nastavničkih smjerova kemije u osnovnim i srednjim školama – vježbaonicama za kemiju Grada Zagreba, Zagrebačke, Sisačko-moslavačke te Požeško-slavonske, Virovitičko-podravske, Brodsko-posavske, Osječko-baranjske i Vukovarsko-srijemske županije

Mjesto održavanja: Kemijski odsjek PMF-a, Horvatovac 102a, Zagreb

Broj polaznika: 30

Rok prijave: obvezna prijava do 27. lipnja 2018. godine na http://ettaedu.azoo.hr

Predavači: izv. prof. dr. sc. Nenad Judaš, Jadranka Bizjak Igrec, prof., mr. Olgica Martinis, viša savjetnica za kemiju 

Ciljevi:

  • sudionici/mentori će analizirati obrasce o praćenju rada mentora sa studentima te zadaće mentora tijekom hospitacija studenata o kojima se raspravljalo na prethodnom stručnom skupu
  • sudionici/mentori će raspraviti o prijedlozima za poboljšanje pripremanja mentora za dolazak i hospitiranje studenata završnih godina nastavničkih smjerova kemije
  • sudionici će razvijati vještine korištenja različitih metoda rada za uspješno pedagoško funkcioniranje učitelja/nastavnika kemije u školskom sustavu

Metode i oblici rada: predavanje, radionica, rasprava, primjer prakse; individualni, grupni, rad u paru, frontalni

Vrednovanje: obrazac za vrednovanje teme i nositelja programa

Napomene: sadržajna: mentori studenata prijavljeni na skup trebaju donijeti sobom materijale koje su koristili pri radu sa studentima tijekom 2016 /2017. godine i/ili materijale kojima se trenutno koriste; organizacijska: Agencija za odgoj i obrazovanje ne snosi troškove prijevoza, dnevnica i smještaja sudionika skupa.

Voditeljica skupa:

mr. Olgica Martinis:
viša savjetnica za kemiju
telefon: 01 2785 062