Stručni skupovi / 19. travnja 2018.

Stručno-metodička priprema za polaganje stručnog ispita pripravnika učitelja biologije

Razina i vrsta stručnog skupa: međužupanijski, jednodnevni

Namjena: skup je namijenjen učiteljima biologije – pripravnicima i njihovim mentorima – Grada Zagreba, Zagrebačke, Varaždinske, Međimurske, Koprivničko-križevačke, Bjelovarsko-bilogorske, Krapinsko-zagorske i Sisačko-moslavačke županije.

Mjesto održavanja: OŠ Malešnica, Ante Topića Mimare 36, Zagreb

Broj polaznika: 20

Rok prijave: obvezna prijava do 28. kolovoza 2018. godine na http://ettaedu.azoo.hr/

Predavači: prof. dr. sc. Ines Radanović, dr. sc. Diana Garašić, Marijana Toljan, prof. , Marija Mihalić, prof., Marina Čičak, prof., Branka Janković Kursar, prof., Ruža Bule, prof.

Ciljevi skupa:

  • predstaviti  uvjete ostvarivanja pripravničkog staža te postupak i način polaganja stručnog ispita
  • pridonijeti osposobljavanju pripravnike za stručno i samostalno obavljanje odgojno- obrazovnog rada
  • objasniti način pisanja eseja i elemente njegova vrednovanja
  • primijeniti prirodoznanstveni pristup u učenju i poučavanju, odnosno usvajanju  temeljnih koncepata u nastavnom predmetu Biologija

Metode i oblici rada:

  • metode rada: predavanje, radionica, rasprava, primjer prakse
  • oblici rada: individualni, grupni, rad u paru, frontalni

Vrednovanje: standardizirani Upitnik Agencije za odgoj i obrazovanje za vrednovanje primjenjivosti tema i stručnog skupa

Napomena: Agencija za odgoj i obrazovanje ne snosi troškove prijevoza, dnevnica i smještaja sudionika skupa.

Voditeljica skupa:

Marijana Toljan, prof.:
viša savjetnica za biologiju i kemiju
telefon: 01 2785 023