Stručni skupovi / 13. prosinca 2017.

Stručno-metodička priprema za polaganje stručnog ispita pripravnika nastavnika biologije

Razina i vrsta stručnog skupa: međužupanijski, jednodnevni

Namjena: : skup je namijenjen nastavnicima biologije – pripravnicima i njihovim mentorima,Grada Zagreba, Zagrebačke, Varaždinske, Međimurske, Koprivničko-križevačke, Krapinsko-zagorske i Sisačko-moslavačke županije

Mjesto održavanja: OŠ Malešnica, Ante Topića Mimare 36, 10090 Zagreb

Broj polaznika: 20

Rok prijave: obvezna prijava do 4. siječnja 2018. na http://ettaedu.azoo.hr/

Predavači: prof. dr. sc. Ines Radanović, dr. sc. Diana Garašić, Marijana Toljan, prof. , PetraKonjuh, prof., Branka Janković Kursar, prof., Ruža Bule, prof.

Ciljevi:

  • predstaviti  uvjete ostvarivanja pripravničkog staža te postupak i način polaganja stručnog ispita
  • pridonijeti osposobljavanju pripravnika za stručno i samostalno obavljanje odgojno-obrazovnog rada
  • objasniti način pisanja eseja i elemente njegova vrednovanja
  • primijeniti prirodoznanstveni pristup u učenju i poučavanju, odnosno usvajanju temeljnih koncepata u nastavnom predmetu Biologija

Metode i oblici rada: predavanje, radionica, rasprava, primjer prakse; individualni rad, grupni rad, rad u paru, frontalni rad

Vrednovanje: standardizirani Upitnik Agencije za odgoj i obrazovanje za vrednovanje primjenjivosti tema i stručnog skupa

Napomena:

Voditelji:
Marijana Toljan, prof.
viša savjetnica za biologiju i kemiju
Agencija za odgoj i obrazovanje, Zagreb
tel: 01 / 2785 023
 
Lydia Lugar, prof.
viša savjetnica za prirodu i biologiju
Agencija za odgoj i obrazovanje, Zagreb
tel.: 01 / 2785 020