Stručni skupovi / 4. studenoga 2013.

Istraživačkim učenjem do ostvarivanja obrazovnih i odgojnih ciljeva u predmetu Biologija

Razina i vrsta stručnog skupa: međužupanijski, jednodnevni

Namjena: skup je namijenjen nastavnicima biologije u srednjim školama Zagrebačke, Krapinsko-zagorske, Sisačko-moslavačke, Karlovačke, Varaždinske, Međimurske, Koprivničko-križevačke, Bjelovarsko-bilogorske županije

Mjesto održavanja: Gimnazija A. G. Matoša Zabok, Prilaza Janka Tomića 2, 49210 Zabok

Broj polaznika: 100

Rok prijave: obvezna prijava do 17. prosinca 2013. (utorak) na www.ettaedu.eu

Predavači: dr. sc. Diana Garašić, dr. sc. Boris Jokić, dr. sc. Zrinka Ristić Dedić, prof. dr. sc. Ines Radanović, dr. sc. Žaklin Lukša,

Ciljevi: nastavnici biologije u srednjim školama navedenih županijasudionici skupa će identificirati probleme u usvajanju bitnih prirodoslovnih i bioloških koncepata na temelju prezentacije rezultata obrazovnih istraživanja te promišljati o upotrebi odgovarajućih strategija poučavanja u cilju uspješnije nastave biologije

Metode i oblici rada: interaktivna predavanja, rješavanje problemskih zadataka u skupini, vođeni razgovor – razmjena iskustava, praktičan rad u radionici

Vrednovanje: standardizirani Upitnik Agencije za odgoj i obrazovanje za vrednovanje primjenjivosti tema i stručnog skupa

Napomena: nakon plenarnih predavanja, za rad u radionicama nastavnici su podijeljeni u dvije skupine koje se izmjenjuju

Voditeljica:

Viša savjetnica
mr. Olgica Martinis
telefon: 01/2785 062
e-pošta: olgica.martinis@azoo.hr