Stručni skupovi / 24. travnja 2017.

Stručno-metodička priprema za polaganje stručnog ispita – Polaganje stručnog ispita odgojitelja

Razina i vrsta stručnog skupa: međužupanijski

Namjena: skup je namijenjen odgojiteljima pripravnicima s područja Grada Zagreba – istočni dio i s područja Zagrebačke županije

Mjesto održavanja: Dječji vrtić Vedri dani, Šubićeva ulica 12a, Zagreb

Broj polaznika: 60

Rok prijave: obvezna prijava do   19. lipnja 2017.  na http://ettaedu.azoo.hr

Predavači: izv.prof.dr.sc. Anka Jurčević-Lozančić, dr.sc. Vesna Ivasović, Damir Kučan, Martina Mikac, prof., Sanja Jelovčić, prof.

Ciljevi: informirati i uputiti odgojitelje pripravnike neposredno pred polaganje stručnoga ispita o sastavnicama ispita te očekivanim znanjima, sposobnostima i vještinama kojima dokazuju spremnost i kompetencije za stručno i samostalno obavljanje odgojiteljske profesije

Metode i oblici rada: izlaganje, rad u manjim skupinama, rasprava

Vrednovanje: obrazac za vrednovanje teme i predavača AZOO

Napomena:

Voditelj:

Viša savjetnica za predškolski odgoj 
Sanja Jelovčić, prof. 
Telefon: 01/2785 069 
E-adresa: sanja.jelovcic@azoo.hr