Stručni skupovi / 1. rujna 2014.

Stručno-metodička priprema za polaganje stručnog ispita iz Vjeronauka

Razina i vrsta stručnog skupa: međužupanijski, jednodnevni

Namjena: skup je namijenjen vjeroučiteljima pripravnicima i njihovim mentorima koji rade u osnovnim i srednjim školama  Đakovačko-osječke nadbiskupije i Požeške biskupije (Vukovarsko-srijemska, Osječko-baranjska, Brodsko-posavska, Požeško-slavonska, Virovitičko-podravska županija)

Mjesto održavanja: KBF, Dvorana biskupa J. J. Strossmayera, Đakovo, Petra Preradovića 17

Broj polaznika: 100

Rok prijave: obvezna prijava do 17. rujna 2014. na www.ettaedu.eu

Predavači: doc.dr.sc.Vesna Bjedov, dr.sc.Teuta Rezo, Ankica Mlinarić, dipl. teolog, Jasmina Rašković, prof., Ana Volf, dipl. teolog, Mirjana Srednoselec, prof.

Ciljevi: Sudionici će dobiti potrebne informacije o polaganju stručnog ispita iz vjeronauka, osvijestiti će ulogu i važnost pismenosti u odgojno-obrazovnom radu te usvojiti metodička pravila za pisanje eseja. Primijeniti će znanja vezana uz planiranje i artikulaciju nastavnoga sata s posebnim naglaskom na sintezu i aktualizaciju te će se upoznati s najvažnijim područjima vrednovanja u nastavi vjeronauka. Osvijestit će važnost komunikacije u svim komunikacijskim smjerovima potrebnim za izvedbu vjeronauka u školi.

Metode i oblici rada: predavanja, rad u skupinama, plenarna diskusija

Vrednovanje: obrazac za vrednovanje i samovrednovanje nositelja programa i sudionika

Voditelj:

Viša savjetnica za vjeronauk
Ankica Mlinarić, dipl. teolog
tel: 031 / 284 915
Predstojnica Katehetskog ureda Đakovačko-osječke nadbiskupije
dr. sc. Teuta Rezo
tel: 031 802 239
 
Predstojnik katehetskog ureda Požeške biskupije
vlč. Anto Ivić, dipl. teolog
telefon: 031 290 309