Stručni skupovi / 21. travnja 2015.

Stručno-metodička priprema za polaganje stručnog ispita iz matematike

Razina i vrsta stručnog skupa: međužupanijski; jednodnevni

Namjena: skup je namijenjen pripravnicima – učiteljima i nastavnicima matematike osnovnih i srednjih škola Vukovarsko-srijemske, Osječko-baranjske, Požeško-slavonske, Virovitičko-podravske i Brodsko-posavske županije

Mjesto održavanja: Osnovna škola „Antun Gustav Matoš“ Tovarnik

Broj polaznika: 60

Rok prijave: obvezna prijava do 20. lipnja 2014. na www.ettaedu.eu

Predavači: učitelji i nastavnici u zvanju  mentora i savjetnika, viši savjetnici Agencije za odgoj i obrazovanje, sveučilišni nastavnici metodike

Ciljevi: sudionici će istražiti svoje kompetencije za rad u nastavi, prepoznati osnovne tehnike praćenja, vrednovanja i dokumentiranja odgojno-obrazovnih postignuća, raščlaniti proces planiranja i pripremanja nastave i raspraviti postupak polaganja stručnog ispita

Metode i oblici rada: predavanje, radionica, rasprava, primjer prakse; individualni, grupni, rad u paru, frontalni

Vrednovanje: Obrazac za vrednovanje teme i nositelja programa

Voditelj:

Viša savjetnica za matematiku
Dajana Zucić, prof.
telefon: 031/284 913
e-pošta: dajana.zucic@azoo.hr