Stručni skupovi / 20. kolovoza 2015.

Stručno-metodička priprema za polaganje stručnog ispita (III. dio)

Razina i vrsta stručnog skupa: međužupanijska – jednodnevni stručni skup

Namjena: pripravnici – učitelji i nastavnici hrvatskoga jezika Krapinsko-zagorske, Koprivničko-križevačke, Bjelovarsko-bilogorske županije te učitelji Zagrebačke županije i Grada Zagreba koji imaju od osam do dvanaest mjeseci radnoga iskustva, odnosno oni koji su sudjelovali na prvom i drugom dijelu stručnoga usavršavanja za pripravnike.

Mjesto održavanja: Prirodoslovna škola Vladimira Preloga , Ulica grada Vukovara 269,

10 000 Zagreb

Broj polaznika: 28

Rok prijave: 25. kolovoza 2015.

Predavači: Marijana Češi, prof., i Mirela Barbaroša-Šikić, prof.

Ciljevi

Učitelji:

  • će biti upoznati sa smjernicama za pisanje stručno-metodičkog eseja
  • će biti upoznati s načinom usmene provjere znanja na stručnom ispitu
  • će biti osposobljavani za oblikovanje pisanoga dijela stručnoga ispita.

Oblici rada: individualni, u paru, u skupini, frontalni.

Vrednovanje: obrazaca za vrednovanje voditelja programa

Napomena: skup je namijenjen učiteljima i nastavnicima pripravnicima koji su sudjelovali na prvome i drugome dijelu stručnoga usavršavanja učitelja i nastavnika hrvatskoga jezika pripravnika.

Voditelj:

Viša savjetnica za hrvatski jezik
Marijana Češi, prof.,
telefon: 01 2785 07301 2785 073