Stručni skupovi / 13. lipnja 2014.

Učimo li kako učiti u nastavi hrvatskoga jezika?

Razina i vrsta stručnog skupa: međužupanijska – jednodnevni stručni skup

Namjena: učitelji i nastavnici hrvatskoga jezika Krapinsko-zagorske, Koprivničko-križevačke, Bjelovarsko-bilogorske županije te učitelji Zagrebačke županije i Grada Zagreba.

Mjesto održavanja: Prirodoslovna škola Vladimira Preloga , Ulica grada Vukovara 269, 10 000 Zagreb

Broj polaznika: 100

Rok prijave: 15. kolovoza 2014.

Predavači: Jadranka Bjelica, prof., dr. sc. Lidija Cvikić, dr. sc. Katarina Aladrović-Slovaček, Vesna Novak, prof., Nikolina Marinić, prof., Gordana Ljubas, prof., Diana Greblički-Miculinić, prof., Nataša Jakob, prof., Melita Horvatek Forjan, prof., Goranka Lazić, prof., Henrieta Barbarić, prof., Marijana Češi, prof.

Ciljevi:

Učitelji će:

  • utvrditi strategije podučavanja i aktivnosti za učenike koje omogućuju stjecanje vještina i znanja samostalne intrepretacije književnoumjetničkoga teksta, primjene jezičnoga i metajezičnoga znanja na (lingvo)metodičkim predlošcima različitih medija, čitanja s razumijevanjem svih dijelova zadataka otvorenoga i zatvorenoga tipa, oblikovanja vezanoga teksta
  • analizirati i raspraviti o mogućnostima planiranja, organiziranja i vođenja nastavnoga procesa s ciljem poticanja i razvijanja kompetencija međupredmetne teme učiti kako učiti u nastavi hrvatskoga jezika (metakognitivnih vještina mišljenja i strategija učenja)

Metode, oblici i strategije rada tijekom radionica: izlaganje, razgovor, rasprava, čitanje i rad na tekstu, rješavanje problema, interaktivno, otvoreno i iskustveno učenje.

Vrednovanje: upitnik

Napomena: svaki sudionik moći će sudjelovati na dvije od pet radionica.

Voditelj:

Marijana Češi, prof., viša savjetnica Agencije za odgoj i obrazovanje,
Donje Svetice 38, Zagreb;
telefon: 01 2785 073; marijana.cesi@azoo.hr