Stručni skupovi / 13. lipnja 2014.

Stručno-metodička priprema za polaganje stručnog ispita (III. dio)

 

Razina i vrsta stručnog skupa: međužupanijska – jednodnevni stručni skup

Namjena: pripravnici – učitelji i nastavnici hrvatskoga jezika Krapinsko-zagorske,  Koprivničko-križevačke, Bjelovarsko-bilogorske županije te učitelji Zagrebačke županije i Grada Zagreba koji imaju od osam do dvanaest  mjeseci radnoga iskustva (za sudionike skupa održanog 16. travnja 2014.).

Mjesto održavanja: Prirodoslovna škola Vladimira Preloga , Ulica grada Vukovara 269, 10 000 Zagreb

Broj polaznika: 30

Rok prijave: 15. kolovoza 2014.

Predavači: Marijana Češi, prof., i Mirela Barbaroša-Šikić, prof.

Ciljevi:

Učitelji:

  • će biti osposobljavani za pripremu, organizaciju i vođenje nastavnoga sata;
  • će biti osposobljavani za oblikovanje pisane pripreme u skladu sa zadanim obrascem;
  • će biti osposobljavani za oblikovanje pisanoga dijela stručnoga ispita.

Oblici rada: individualni, u paru, u skupini, frontalni.

Vrednovanje: upitnik

Napomena: skup je namijenjen učiteljima i nastavnicima pripravnicima koji su ostvarili od osam do dvanaest mjeseci radnoga iskustva (za sudionike skupa održanog 16. travnja 2014.).

Voditelj:

Marijana Češi, prof., viša savjetnica Agencije za odgoj i obrazovanje,
Donje Svetice 38, Zagreb;
telefon: 01 2785 073; marijana.cesi@azoo.hr