Stručni skupovi / 31. svibnja 2016.

Stjecanje metodičkih kompetencija– priprema za polaganje stručnog ispita (II. dio)

Razina i vrsta stručnog skupa: međužupanijska – jednodnevni stručni skup

Namjena: učitelji i nastavnici hrvatskoga jezika pripravnici Krapinsko-zagorske,  Koprivničko-križevačke te učitelji županije i Grada Zagreba koji su sudjelovali na skupu 28. siječnja 2016. i dostavili pisane pripreme za nastavni sat e-mailom (oni koji imaju do osam mjeseci radnoga iskustva).

Mjesto održavanja: Prirodoslovna škola Vladimira Preloga , Ulica grada Vukovara 269, 10 000 Zagreb

Broj polaznika: 35

Rok prijave: 28. lipnja 2016.

Predavači i voditelji radionica: dr. sc. Marijana Češi, viša savjetnica, Marija Halaček, prof., učitelj savjetnik, Snježana Đuretek, prof., učitelj savjetnik, Đurđica Jelačić, prof., učitelj savjetnik, Diana Greblički-Miculinić, prof., učitelj mentor, Ingrid Lončar, prof., profesor savjetnik, Nikolina Marinić, prof., profesor savjetnik

Ciljevi – sudionici skupa:

  • bit će upoznati sa sastavnicama pisane pripreme za nastavni sat
  • usvajat će načine oblikovanja odgojno-obrazovnih ishoda i metodičkih sastavnica pisane pripreme za nastavni sat
  • osmišljavat će različite motivacije za konkretne nastavne jedinice jezika, jezičnoga izražavanja i književnosti u osnovnoj i srednjoj školi
  • upoznat će i razumjet će temeljenu svrhu, ciljeve, organizaciju i vođenje nastavnoga procesa te će uvidjeti važnost analize i tumačenja nastavnoga procesa sa sustračnjakom i stručnim suradnikom
  • analizirat će i kritički će procijeniti sve metodičke i sadržajne sastavnice pisane pripreme za nastavni sat
  • samovrednovat će svoje pisane pripreme
  • bit će informirani o očekivanjima na pisanome dijelu ispita

Oblici rada: individualni, u paru, u skupini, frontalni.

Vrednovanje: upitnik

Napomena: skup je namijenjen učiteljima i nastavnicima pripravnicima koji imaju do osam mjeseca radnoga iskustva i koji su poslali svoje pisane pripreme višoj savjetnici e-mailom.

Voditelj:

viša savjetnica za hrvatski jezik,
dr. sc. Marijana Češi ( marijana.cesi@azoo.hr )