Stručni skupovi / 3. prosinca 2014.

Stručno-metodička priprema za polaganje stručnog ispita (II. dio)

Razina i vrsta stručnog skupa: međužupanijska, jednodnevni stručni skup

Namjena: pripravnici – učitelji i nastavnici hrvatskoga jezika Krapinsko-zagorske,  Koprivničko-križevačke, Bjelovarsko-bilogorske županije te učitelji Zagrebačke županije i Grada Zagreba koji imaju od četiri do osam mjeseci radnoga iskustva (za sudionike skupa koji je održan u 4. prosinca 2014.).

Mjesto održavanja: Prirodoslovna škola Vladimira Preloga , Ulica grada Vukovara 269, 10 000 Zagreb

Broj polaznika: 50

Rok prijave: obvezna prijava do 25. ožujka 2015. na www.ettaedu.eu

Predavači: Marijana Češi, prof., i Mirela Barbaroša-Šikić, prof.

Ciljevi

Pripravnici:

  • će biti osposobljavani za pripremu, organizaciju i vođenje nastavnoga sata
  • će biti osposobljavani za oblikovanje operacionaliziranih ciljeva nastave Hrvatskoga jezika
  • će biti upoznati sa smjernicama za oblikovanje pisanoga dijela stručnoga ispita.

Oblici rada: individualni, u paru, u skupini, frontalni.

Vrednovanje: obrazac vrednovanja voditelja programa

Napomena: skup je namijenjen učiteljima i nastavnicima pripravnicima koji su ostvarili od četiri do osam mjeseci radnoga iskustva (za sudionike skupa koji je održan 13. siječnja 2015.)

Voditelj:

Viša savjetnica za hrvatski jezik
Marijana Češi, prof.,
telefon: 01 2785 073