Stručni skupovi / 11. prosinca 2015.

Stručno-metodička priprema za polaganje stručnog ispita (I. dio)

Razina i vrsta stručnog skupa: županijska, jednodnevni stručni skup

Namjena: skup je namijenjen mentorima pripravnika i pripravnicima – nastavnicima hrvatskoga jezika Grada Zagreba

Mjesto održavanja: Prirodoslovna škola Vladimira Preloga, Vukovarska269, Zagreb

Broj polaznika: 20

Rok prijave: obvezna prijava do 18. siječnja 2015. na http://ettaedu.azoo.hr

Predavači: Miljenka Galić, prof., Goranka Lazić, prof., Mirela Barbaroša-Šikić, prof.

Ciljevi

  • uočiti sadržaje i uloge tijekom pripravničkoga staža
  • dobiti informacije o sastavnicama pedagoške dokumentacije i evidencije
  • dobiti informacije o sadržaju metodičkih sastavnica dokumentacije vezane za hrvatski jezik
  • razumjeti temeljenu svrhu, ciljeve, organizaciju i vođenje nastavnoga procesa te uvidjeti važnost analize i tumačenja nastavnoga procesa sa sustračnjakom i stručnim suradniko
  • dobiti informacije o cilju i svrsi opažanja i analize nastavnoga procesa
  • uočiti važnost refleksije i samorefleksije nastavnoga procesa
  • uočiti važnost profesionalnog opisa vlastitoga rada

Oblici rada: individualni, u paru, u skupini, frontalni

Vrednovanje: obrazaca za vrednovanje voditelja programa

Napomena: obvezan je dolazak mentora i pripravnika

Voditelj:

voditeljica Odjela i viša savjetnica za hrvatski jezik
Mirela Barbaroša-Šikić, prof.
telefon: 01/2785 018
e-pošta: mirela.barbarosa-sikic@azoo.hr