Stručni skupovi / 16. prosinca 2014.

Stručno-metodička priprema za polaganje stručnog ispita (I. dio)

Razina i vrsta stručnog skupa: međužupanijska, jednodnevni stručni skup

Namjena: pripravnici – učitelji i nastavnici hrvatskoga jezika Krapinsko-zagorske, Koprivničko-križevačke, Bjelovarsko-bilogorske županije te učitelji Zagrebačke županije i Grada Zagreba koji imaju do četiri mjeseca radnoga iskustva.

Mjesto održavanja: Prirodoslovna škola Vladimira Preloga , Ulica grada Vukovara 269, 10 000 Zagreb

Broj polaznika: 50

Rok prijave: obvezna prijava do 31. prosinca 2014. na www.ettaedu.eu

Predavači: Marijana Češi, prof., i Mirela Barbaroša-Šikić, prof.

Ciljevi

Pripravnici:

  • će biti informirani o načinima i svrsi vođenja dnevnika stažiranja
  • će biti upoznati sa sastavnicama pedagoške dokumentacije i evidencije te će moći procesuirati stručne sadržaje metodičkih sastavnica
  • će upoznati i razumjeti temeljenu svrhu, ciljeve, organizaciju i vođenje nastavnoga procesa te će uvidjeti važnost analize i tumačenja nastavnoga procesa sa sustračnjakom i stručnim suradnikom
  • će biti upoznati s načinima i svrhom opažanja i analize nastavnoga procesa
  • će biti upoznati s važnosti refleksije i samorefleksije nastavnoga procesa
  • će uočiti važnost profesionalnog opisa vlastitoga rada

Oblici rada: individualni, u paru, u skupini, frontalni

Vrednovanje: obrazaca za vrednovanje voditelja programa

Napomena: skup je namijenjen učiteljima i nastavnicima pripravnicima koji imaju do četiri mjeseca radnoga iskustva

Voditelj:

Viša savjetnica za hrvatski jezik
Marijana Češi, prof.,
telefon: 01 2785 073