Stručni skupovi / 15. prosinca 2015.

Stručno-metodička priprema za polaganje stručnog ispita

Razina i vrsta stručnog skupa: međužupanijski; jednodnevni

Namjena: skup je namijenjen pripravnicima i njihovim mentorima, učiteljima i nastavnicima geografije Virovitičko-podravske, Požeško-slavonske, Brodsko-posavske, Osječko-baranjske i Vukovarsko-srijemske županije

Mjesto održavanja: OŠ Ivana Filipovića, Kalnička 48, Osijek

Broj polaznika: 30

Rok prijave: obvezna prijava do 4. siječnja 2016. na http://ettaedu.azoo.hr/

Predavači: doc.dr.sc. Ružica Vuk, Antonija Kojundžić, prof., Nevena Beuk, mag.geogr., Sonja Burčar, prof.

Ciljevi: sudionici će formulirati ishode učenja u domeni geografskih znanja i vještina, planirati učenje i poučavanje usmjereno na razvoj metodičke, komunikacijske i socijalne kompetencije, kreirati zadatke za provjeru učeničkih postignuća, procjenjivati efikasnost nastavnih metoda u nastavi geografije, koristiti obrasce za opažanje i analizu nastavnog procesa.

Metode i oblici rada: predavanje, radionica, primjer prakse; individualni, frontalni.

Vrednovanje: Obrazac za vrednovanje teme i nositelja programa

Napomena:

Voditelj:

Viša savjetnica za geografiju
Sonja Burčar, prof.
telefon: 031/ 284 907