Stručni skupovi / 11. prosinca 2015.

Stručno-metodička priprema za polaganje stručnog ispita

Razina i vrsta stručnog skupa: međužupanijski, jednodnevni

Namjena: skup je namijenjen pripravnicima te mentorima i stručnim suradnicima tijekom stažiranja pripravnika glazbenih i plesnih škola

Mjesto održavanja: Glazbena škola Ivana Lukačića, Splitska 2, Šibenik

Broj polaznika: 50

Rok prijave: obvezna prijava do 4. travnja 2016. na http://ettaedu.azoo.hr

Predavači: Alica Hergešić, prof., Mirela Barbaroša-Šikić, prof., Miljenka Galić, dipl. ped., Dinka Migić-Vlatković mag. iur.

Ciljevi:

  • steći znanja o dužnostima i pravima pripravnika tijekom stažiranja
  • steći znanja o ulozi i poslovima mentora i stručnog suradnika tijekom stažiranja pripravnika
  • steći znanja i sposobnosti potrebne za polaganje stručnog ispita
  • osposobiti se za rad u svim oblicima nastave u glazbenim i plesnim školama

Metode i oblici rada: predavanja, radionice, frontalni rad, rasprave

Vrednovanje: Obrazac za vrednovanje teme i nositelja programa

Napomena:

Voditelj:

Viša savjetnica za umjetničke škole
Alica Hergešić, prof.
telefon: 01/2785 013
e-pošta: alica.hergesic@azoo.hr