Stručni skupovi / 9. prosinca 2015.

Stručno-metodička priprema za polaganje stručnog ispita

Razina i vrsta stručnog skupa: međužupanijski, jednodnevni

Namjena: skup je namijenjen pripravnicima i mentorima edukacijsko- rehabilitacijskog profila( rehabilitatora i logopeda) u predškolskim , osnovnoškolskim i srednjoškolskim ustanovama

Mjesto održavanja: OŠ Dragutina Tadijanovića, Bolnička 60a, Zagreb

Broj polaznika: 60

Rok prijave: obvezna prijava do 7. siječnja 2016. na http://ettaedu.azoo.hr

Predavači:

Mara Capar: Program uvođenja pripravnika u samostalan rad i polaganje stručnog ispita
dr. Đurđica Ivančić, mr.sc Edita Ružić; Okvirni program pripravničkog staža
dr. Jasna Kudek Mirošević, Polaganje stručnog ispita edukacijskog rehabilitatora- nastavni sat
prof. dr. sc. Zrinjka Stančić: Od procjene do planiranja podrške
dr. sc. Ljiljana Pintarić Mlinarić i Maja Petković: Procjena i podrška u vrtiću
dr. sc. Katarina Pavičić-Dokoza i mr. Koraljka Bakota: Polaganje stručnog ispita logopeda
Mr. Edita Ružić: Polaganje stručnog ispita učitelja rehabilitatora

Ciljevi: pripravnici i mentor upoznat će se s programom izvođenje pripravničkog staža, načinom izvođenja oglednog sata, radionice ili individualnog rada i postupkom polaganja stručnog ispita.

Metode i oblici rada: interaktivna predavanja….

Vrednovanje: Obrazac za vrednovanje teme i nositelja programa

Voditelj:

Mara Capar

Viša savjetnica za stručne suradnike defektologe
telefon: 01/2785 120
e-pošta: mara.capar@azoo.hr