Stručni skupovi / 8. kolovoza 2015.

Stručno-metodička priprema za polaganje stručnog ispita

Razina i vrsta stručnog skupa: međužupanijski, jednodnevni

Namjena: skup je namijenjen stručnim suradnicima edukacijsko-rehabilitacijskoga profila – socijalnim pedagozima Zagrebačke, Krapinsko-zagorske, Sisačko-moslavačke, Karlovačke, Varaždinske, Koprivničko-križevačke, Bjelovarsko-bilogorske, Virovitičko-podravske, Požeško-slavonske, Brodsko-posavske, Osječko-baranjske, Vukovarsko-srijemske i Međimurske županije te Grada Zagreba – pripravnicima i njihovim mentorima

Mjesto održavanja: OŠ Matije Gupca, Davorina Bazjanca 2, Zagreb

Broj polaznika: 56

Rok prijave: obvezna prijava do 20. rujna 2015. godine na http://ettaedu.azoo.hr

Predavači: doc. dr. sc.Valentina Kranželić, Mirela Barbaroša Šikić, prof., Jelena Bićanić, Ana Ivančan, dr. sc. Nevenka Kišak-Gverić, Alma Rovis Brandić

Ciljevi:

Sudionici će moći objasniti područja rada i poslove socijalnog pedagoga u osnovnoj/srednjoj školi/učeničkom domu, znati izraditi godišnji plan i program rada socijalnog pedagoga u osnovnoj/srednjoj školi/učeničkom domu, obaviti socijalnopedagošku procjenu i planirati socijalnopedagošku intervenciju u skladu sa zahtjevima struke, izraditi pripremu za socijalnopedagošku radionicu, objasniti zadatke i kompetencije pripravnika socijalnog pedagoga potrebne za polaganje stručnog ispita, objasniti ulogu i kompetencije mentora te će razmijeniti iskustva iz područja rada socijalnog pedagoga

Metode i oblici rada: predavanje, radionica, rasprava, primjer prakse; individualni, grupni, frontalni

Vrednovanje: Obrazac za vrednovanje teme i nositelje programa

Napomena: donijeti godišnji plan i program rada i pripreme za radionicu

Voditelj:

Viša savjetnica za stručne suradnike defektologe (socijalne pedagoge)
Alma Rovis Brandić
telefon: 01/2785131
e-pošta: alma.rovis-brandic@azoo.hr