Stručni skupovi / 7. kolovoza 2015.

Stručno-metodička priprema za polaganje stručnog ispita

Razina i vrsta stručnog skupa: međužupanijski; jednodnevni

Namjena: Program je namijenjen odgojiteljima predškolske djece s područja Splitsko-dalmatinske i Dubrovačko-neretvanske županije

Mjesto održavanja: Dječji vrtić „Marjan“, Put sv. Mande 11, Split

Broj polaznika: 60

Rok prijave: obvezna prijava do 18. listopada 2015. na http://ettaedu.azoo.hr

Predavači: Tončica Kalilić, prof., Ankica Gavranić, prof., Mila Cvrlje, odgojitelj savjetnik

Ciljevi: pripravnici će

  • razumjeti očekivanja članova povjerenstva u postupku pripreme za polaganje stručnog ispita
  • razumjeti očekivanja članova povjerenstva u postupku planiranja i realizacije praktičnog dijela stručnog ispita
  • usvojiti osnovne tehnike praćenja, dokumentiranja i vrednovanja neposrednog odgojno-obrazovnog rada
  • razumjeti procese učenja djece i odraslih u vrtiću
  • usvojiti tehnike povezivanja stečenih teoretskih znanja sa situacijama za učenje koje proizlaze iz neposrednog odgojno-obrazovnog rada s djecom rane i predškolske dobi
  • razviti osjećaj samopouzdanja osvještavanjem vlastitih znanja i umijeća

Metode i oblici rada: frontalni i grupni (predavanja, debata, radionice, rad u malim skupinama)

Vrednovanje: Obrazac za vrednovanje teme i nositelja programa stručnog skupa

Voditelj:

Viša savjetnica za predškolski odgoj
Tončica Kalilić, prof.,
telefon: 021/340 996