Stručni skupovi / 27. kolovoza 2015.

Stručno-metodička priprema za polaganje stručnog ispita

Razina i vrsta stručnog skupa: međužupanijski, jednodnevni

Namjena: skup je namijenjen pripravnicima glazbenih i plesnih škola

Mjesto održavanja: Glazbena škola Zlatka Balokovića, Ivanićgradska 41a, Zagreb

Broj polaznika: 50

Rok prijave: obvezna prijava do 15. rujna 2015. na http://ettaedu.azoo.hr

Predavači: Alica Hergešić, prof., Dinka Migić-Vlatković, mag. iur., Mirela Barbaroša-Šikić, prof.

Ciljevi:

  • upoznati pripravnike sa sadržajem, načinom i uvjetima polaganja stručnog ispita
  • razvijati sposobnosti komunikacije u nastavi glazbenih i plesnih škola
  • uputiti sudionike u pravilno vođenje pedagoške dokumentacije u glazbenim i plesnim školama
  • razvijati metodičke kompetencije u oblicima nastave glazbenih i plesnih škola

Metode i oblici rada: predavanja, radionice, frontalni rad, rasprave

Vrednovanje: Obrazac za vrednovanje teme i nositelja programa

Napomena: –

Voditelj:

Viša savjetnica za umjetničke škole
Alica Hergešić, prof.
telefon: 01/2785 013
e-pošta: alica.hergesic@azoo.hr