Stručni skupovi / 27. travnja 2015.

Stručno-metodička priprema za polaganje stručnog ispita

Razina i vrsta stručnog skupa: međužupanijski; jednodnevni

Namjena: Program je namijenjen odgojiteljima predškolske djece s područja Zadarske i Šibensko-kninske županije

Mjesto održavanja: Zadar, Dječji vrtić „Sunce“, Veslačka 1

Broj polaznika: 60

Rok prijave: obvezna prijava do 30. travnja 2015. na www.ettaedu.eu

Predavači: Tončica Kalilić, prof., dr. sc. Diana Nenadić Bilan, Natalija Žorž Brusić, odgojitelj savjetnik, Renata Stipanov, odgojitelj mentor

Ciljevi: pripravnici će

  • razumjeti očekivanja članova povjerenstva u postupku pripreme za polaganje stručnog ispita
  • razumjeti očekivanja članova povjerenstva u postupku planiranja i realizacije praktičnog dijela stručnog ispita
  • usvojiti osnovne tehnike praćenja, dokumentiranja i vrednovanja neposrednog odgojno-obrazovnog rada
  • razumjeti procese učenja djece i odraslih u vrtiću
  • usvojiti tehnike povezivanja stečenih teoretskih znanja sa situacijama za učenje koje proizlaze iz neposrednog odgojno-obrazovnog rada s djecom rane i predškolske dobi
  • razviti osjećaj samopouzdanja osvještavanjem vlastitih znanja i umijeća

Oblici rada: frontalni i grupni (predavanja, debata, radionice, rad u malim skupinama)

Vrednovanje: Obrazac za vrednovanje teme i nositelja programa stručnog skupa (AZOO)

Voditelj:

Viša savjetnica za predškolski odgoj
Tončica Kalilić, prof.
Telefon: 021/340 996