Stručni skupovi / 8. prosinca 2014.

Ostvarivanje kurikulumskih ciljeva u društveno-humanističkom području

Razina i vrsta stručnog skupa: županijski, jednodnevni

Namjena: skup je namijenjen učiteljima razredne nastave Dubrovačko-neretvanske županije

Mjesto održavanja: Veliki amfiteatar  u središnjoj zgradi Sveučilišnog kampusa, Branitelja Dubrovnika 41,  20 000 Dubrovnik

Broj polaznika: 300

Rok prijave: obvezna prijava do 9. siječnja 2015. na www.ettaedu.eu

Predavači: mr. sc. Vlade Dragun, ravnatelj (član ispitnog povjerenstva za polaganje stručnog ispita), Jurica Botić, prof. i mr. sc. Ines Blažević

Ciljevi: sudionici će se upoznati s različitim mogućnostima ostvarenja kurikulumskih ciljeva u društveno-humanističkom području s posebnim naglaskom na sadržaje vezane uz pojedinca, identitet, kulture i društvo kroz povijesni koncept. Ujedno će se govoriti o ulozi članova povjerenstva za praćenje pripravničkog staža učitelja, radu učitelja u produženom boravku, kao i ostalim aktualnostima u odgojno-obrazovnom sustavu.

Metode i oblici rada: predavanja  i tematske rasprave

Vrednovanje: obrazac za vrednovanje teme i nositelja programa (AZOO)

Napomena: –

Voditelj:

Viša savjetnica za razrednu nastavu
mr. sc. Ines Blažević
telefon: 021/340 994