Stručni skupovi / 3. prosinca 2014.

Stručno-metodička priprema za polaganje stručnog ispita

Razina i vrsta stručnog skupa: državni, jednodnevni

Namjena: Program je namijenjen mentorima i pripravnicima, stručnim suradnicima školskim knjižničarima u osnovnim i srednjim školama i učeničkim domovima Republike Hrvatske

Mjesto održavanja: Osnovna škola „Mladost“, Sjenjak, 7, 31000 Osijek

Broj polaznika: 50

Rok prijave: Prijave isključivo slati do  4. veljače 2015. elektroničkim putem na www.ettaedu.eu

Predavači: doc. dr. sc. Vesna Bjedov, Tamara Zadravec, prof. i dipl. knjiž., Izabela Mlinarević, prof. i dipl. knjiž., vanjska suradnica viša savjetnica za stručne suradnike školske knjižničare

Ciljevi: Sudionici će:

  • usvojiti načine i metode rada u planiranju rada školskog knjižničara
  • naučiti primijeniti i realizirati planirane razvojne zadaće školskog knjižničara
  • samostalnim promišljanjem primijeniti teorijske spoznaje  praktičnog rada u školskoj knjižnici

Oblici rada: Predavanja i stručno pedagoške radionice, čelni i skupinski rad.

Vrednovanje: Obrazac za vrednovanje i samovrednovanje teme i nositelja programa stručnoga skupa (AZOO)

Voditelj:

Izabela Mlinarević, vanjska suradnica
Telefon: 031 284 904