Stručni skupovi / 3. prosinca 2014.

Stručno-metodička priprema za polaganje stručnog ispita

Razina i vrsta stručnog skupa: međužupanijski; jednodnevni

Namjena: skup je namijenjen pripravnicima i njihovim mentorima, učiteljima i nastavnicima geografije Virovitičko-podravske, Požeško-slavonske, Brodsko-posavske, Osječko-baranjske i Vukovarsko-srijemske županije

Mjesto održavanja: OŠ Ivana Filipovića, Kalnička 48, Osijek

Broj polaznika: 30

Rok prijave: obvezna prijava do 4. siječnja 2015. na www.ettaedu.eu

Predavači: doc.dr.sc. Ružica Vuk, Marija Garić, prof., Ines Glavaš, prof., Danijela Zovko, prof., Sonja Burčar, prof.

Ciljevi: sudionici će

  • primijeniti spoznaje matične znanosti i metodike geografije u interpretaciji teme pisanoga rada na stručnom ispitu iz geografije
  • formulirati ishode učenja u domeni geografskih znanja i vještina
  • planirati učenje i poučavanje usmjereno na  razvoj metodičke, komunikacijske i socijalne kompetencije
  • kreirati zadatke za provjeru učeničkih postignuća
  • prepoznati i u nastavi primijeniti efikasne strategije učenja i poučavanja

Metode i oblici rada: predavanje, radionica, primjer prakse; individualni, grupni, rad u paru, frontalni

Vrednovanje: Obrazac za vrednovanje teme i nositelja programa

Napomena:

Voditelj:

Viša savjetnica za geografiju
Sonja Burčar, prof.
telefon: 031/284 907
e-pošta: sonja.burcar@azoo.hr