Stručni skupovi / 8. prosinca 2014.

Stručno-metodička priprema za polaganje stručnog ispita

Razina i vrsta stručnog skupa: međužupanijski, jednodnevni

Namjena: skup je namijenjen pripravnicima i mentorima edukacijsko- rehabilitacijskog profila

Mjesto održavanja: OŠ Dragutina Tadijanovića, Bolnička 60a, Zagreb

Broj polaznika: 50

Rok prijave: obvezna prijava do 7. siječnja 2015. na www.ettaedu.eu

Predavači:

Mara Capar, prof, dr. Đurđica Ivančić, mr.sc Edita Ružić, dr. Jasna Kudek Mirošević, prof. dr. sc. Zrinjka Stančić, Jelena Bićanić, dr. sc. Katarina Pavičić-Dokoza, mr. Koraljka Bakota.

Ciljevi: pripravnici i mentor upoznat će se s programom izvođenje pripravničkog staža, načinom izvođenja oglednog sata, radionice ili individualnog rada i postupkom polaganja stručnog ispita.

Metode i oblici rada: interaktivna predavanja

Vrednovanje: Obrazac za vrednovanje teme i nositelja programa

Voditelj:

Mara Capar
Viša savjetnica za stručne suradnike defektologe
telefon: 01/2785 120
e-pošta: mara.capar@azoo.hr