Stručni skupovi / 2. prosinca 2014.

Stručno-metodička priprema za polaganje stručnog ispita

Razina i vrsta stručnog skupa: međužupanijska, jednodnevni

Namjena: Skup je namijenjen pripravnicima za biologiju

Mjesto održavanja: Učenički dom Hrvatskoga radiše, Zagrebačka 2a, Osijek

Broj polaznika: 20

Rok prijave: Obvezna on-line prijava do 20. 01. 2015.. na adresu www.ettaedu.eu

Predavači: Marina Ništ

Ciljevi: pripravnici će

  • osnažiti kompetencije za rad u nastavi,
  • steći uvid u organizaciju i provedbu stručnih ispita te
  • steći predodžbu o načinu vrednovanja pisanog, praktičnog i usmenog dijela stručnog ispita

Oblici rada: predavanje, radionica

Vrednovanje: Upitnik o stručnom skupu i upitnik za samovrednovanje sudionika

Voditelji:

Marina Ništ, prof., viša savjetnica za biologiju
Agencija za odgoj i obrazovanje, Podružnica Osijek
Telefon: 031 284 917