Stručni skupovi / 1. rujna 2014.

Stručno-metodička priprema za polaganje stručnog ispita

Razina i vrsta stručnog skupa: državni; jednodnevni

Namjena: skup je namijenjen učiteljima pripravnicima likovne kulture

Mjesto održavanja: Gimnazija Tituša Brezovačkog, Habdalićeva 1, Zagreb

Broj polaznika: 30

Rok prijave: obvezna prijava do 23. rujna 2014. na www.ettaedu.eu

Predavači: Zvjezdana Prohaska, prof., Blaga Petreski, prof., mr. art Sonja Vuk, prof. Emil Robert Tanay, Igor Malnar, prof. i Silvija Benković, prof.

Ciljevi: sudionici će

  • izraditi mjesečni plan i program za listopad i studeni 2014. godine,
  • pripremiti godišnji izvedbeni plan i program za jednu školsku godinu 2014/15. i
  • izraditi dnevnik stažiranja pripravnika

Metode i oblici rada: predavanje, radionica, rasprava, primjer prakse; individualni, rad u paru i frontalni

Vrednovanje: Obrazac za vrednovanje teme i nositelja programa

Napomena: na skup treba donijeti pribor za pisanje i jedan od metodičkih priručnika

Voditelj:

Viša savjetnica za likovnu kulturu i likovnu umjetnost
Zvjezdana Prohaska, prof.
telefon: 051/317 693
e-pošta: zvjezdana.prohaska@azoo.hr