Stručni skupovi / 27. kolovoza 2014.

Stručno-metodička priprema za polaganje stručnog ispita

Razina i vrsta stručnog skupa: međužupanijska, jednodnevni

Namjena: Skup je namijenjen učiteljima i nastavnicima pripravnicima za biologiju

Mjesto održavanja: Odjel za biologiju, Osijek, Cara Hadrijana 8/a

Broj polaznika: 20

Rok prijave: Obvezna on-line prijava do 17. rujna 2014. na adresu www.ettaedu.eu

Predavači: Marina Ništ, dr. sc. Irena Labak

Ciljevi: pripravnici će

  • snažiti kompetencije za rad u nastavi,
  • steći uvid u organizaciju i provedbu stručnih ispita te
  • steći predodžbu o načinu vrednovanja pisanog, praktičnog i usmenog dijela stručnog ispita

Metode i oblici rada: predavanje, radionica

Vrednovanje: Upitnik o stručnom skupu i upitnik za samovrednovanje sudionika

Napomena: /

Voditelj:

Viša savjetnica za biologiju
Marina Ništ, prof.
Agencija za odgoj i obrazovanje, Podružnica Osijek
telefon: 031 284 917