Stručni skupovi / 9. travnja 2014.

Stručno-metodička priprema za polaganje stručnog ispita

Razina i vrsta stručnog skupa: županijski, dvodnevni

Namjena: skup je namijenjen odgojiteljima pripravnicima na području Grada Zagreba – istok

Mjesto održavanja: DV Ivane Brlić Mažuranić, Cerska 22, Zagreb

Broj polaznika: 50

Rok prijave: obvezna prijava do 11 svibnja 2014. na www.ettaedu.eu

Predavači: dr. sc. Edita Slunjski, Zlata Gunc, prof., Zvonimira Lojen, prof. i Tijana Vidović, prof.

Ciljevi: odgojitelji pripravnici će

  • usvojiti osnovne tehnike praćenja i dokumentiranja odgojno-obrazovnog procesa u vrtiću,
  • razumjeti proces učenja i razvoja djece,
  • steći znanja i sposobnosti potrebnih za polaganje stručnog ispita.

Metode i oblici rada:. predavanja, vježbe, skupni rad, samostalni rad polaznika

Vrednovanje: obrazac za vrednovanje teme i nositelja programa

Napomena: Molimo da na skup dođu samo odgojitelji pripravnici.

Voditelj:

Viša savjetnica za predškolski odgoj
Tijana Vidović, prof.
telefon: 01/2785 069
E-adresa: tijana.vidovic@azoo.hr