Stručni skupovi / 8. travnja 2014.

Taksonomija ishoda za poučavanje i ispitivanje čitanja

Razina i vrsta stručnog skupa: međužupanijski, jednodnevni

Namjena: učitelji hrvatskoga jezika Primorsko-goranske i Ličko-senjske županije

Mjesto održavanja: OŠ Ivana Zajca, Škurinjska cesta 7a, Rijeka

Broj polaznika: 60

Rok prijave: do 25. kolovoza 2014.; obvezatna prijava na www.ettaedu.eu

Predavači: dr. sc. Sanja Fulgosi, dr. sc. Mihaela Matešić i Linda Grubišić Belina, prof.

Ciljevi:

Učitelji će:

  • razumjeti kako ishodi učenja povezuju proces poučavanja i proces ispitivanja
  • upoznati osnovne ishode učenja vezane uz čitanje različitih vrsta tekstova
  • upoznati posebnosti vezane uz poučavanje i ispitivanje neknjiževnoga teksta
  • upoznati načine integracije istog nastavnog sadržaja u različitim jedinicama ishoda učenja (primjerice, čitanje i pisanje).
  • upoznati različite tehnike za oblikovanje zadataka objektivnoga tipa vezanih uz tekst

Oblici rada: čelni, individualni rad, rad u paru

Vrednovanje: upitnik za vrednovanje i samovrednovanje

Voditelj:

Linda Grubišić Belina, viša savjetnica za hrvatski jezik
Agencija za odgoj i obrazovanje, Podružnica Rijeka
Telefon: 051/317 694