Stručni skupovi / 8. travnja 2014.

Taksonomija ishoda za poučavanje i ispitivanje čitanja

Razina i vrsta stručnog skupa: županijski, jednodnevni

Namjena: učitelji hrvatskoga jezika Istarske županije

Mjesto održavanja: OŠ „Vladimir Nazor“, Šetalište Pazinske gimnazije 9, Pazin

Broj polaznika: 60

Rok prijave: do 25. kolovoza 2014.; obvezatna prijava na www.ettaedu.eu

Predavači: Elvira Nimac, prof., dr. sc. Sanja Fulgosi i Linda Grubišić Belina, prof.

Ciljevi:

Učitelji će:

 • razlikovati kompetencije koje se odnose na kognitivno i afektivno područje
 • obrazložiti važnost vrednovanja kompetencija iz različitih područja
 • razumljivo i jednoznačno definirati važne kompetencije iz afektivnog područja
 • definirati primjenjive kriterije i instrumente za vrednovanje tih kompetencija
 • obrazložiti važnost samovrednovanja učenika
 • zaključiti „objektivnu“ ocjenu za postignuća u afektivnom području
 • dosljedno izrađivati pripreme za nastavne sate
 • tražiti mogućnosti za stručno usavršavanje u području edukacijske psihologije
 • koristiti znanstveno utemeljenu taksonomiju pri planiranju nastave
 • objasniti kako tumačenje problemske situacije utječe na osjećaje
 • imenovati odgovarajuće osjećaje na temelju opisa problemske situacije i tumačenja uzroka
 • predložiti odgovarajuća zamjenska tumačenja uzroka problemske situacije na temelju opisa situacija i određenih osjećaja

 • razumjeti kako ishodi učenja povezuju proces poučavanja i proces ispitivanja
 • upoznati osnovne ishode učenja vezane uz čitanje različitih vrsta tekstova
 • upoznati posebnosti vezane uz poučavanje i ispitivanje neknjiževnoga teksta
 • upoznati načine integracije istog nastavnog sadržaja u različitim jedinicama ishoda učenja (primjerice, čitanje i pisanje).
 • upoznati različite tehnike za oblikovanje zadataka objektivnoga tipa vezanih uz tekst

 

Oblici rada: čelni, individualni i rad u skupini

Vrednovanje: upitnik za vrednovanje i samovrednovanje

Voditelj:

Linda Grubišić Belina, viša savjetnica za hrvatski jezik
Agencija za odgoj i obrazovanje, Podružnica Rijeka
Telefon: 051/317 694