Stručni skupovi / 8. travnja 2014.

Kompetencijski pristup u nastavi Hrvatskoga jezika (SŠ i OŠ)

Razina i vrsta stručnog skupa: državni višednevni stručni skup

Namjena: Program je namijenjen nastavnicima hrvatskoga jezika u Republici Hrvatskoj koji u šk. god. 2013./2014. eksperimentalno poučavaju novi kurikul Hrvatskoga jezika, nastavnicima u drugim srednjim školama i učiteljima hrvatskoga jezika u osnovnim školama.

Mjesto održavanja: Hotel Top Terme Topusko, Topusko

Broj polaznika: 200 (100 + 50 + 50)

Rok prijave: do 27. lipnja 2014.; obvezatna prijava na www.ettaedu.eu

Predavači: dr. sc. Boris Jokić, dr. sc. Natalija Ćurković, dr. sc. Sanja Fulgosi, Michelle Braš Roth, prof., mr. sc. Višnja Modrić, dr. sc. Jelena Vlašić Duić, Tanja Marčan, prof., Sanja Ogrebić, prof., Tatjana Ruža, prof., Nataša Sajko, prof., Ingrid Šlosar, prof., Nataša Kokan, prof., Linda Grubišić Belina, prof., i dr. sc. Srećko Listeš

Ciljevi:

Nastavnici i učitelji će:

 • osvijestiti ulogu PISA pokazatelja s aspekta procjene učeničkih kompetencija u području čitalačke pismenosti 
 • moću usporediti pristup PISA procjenjivanja i konceptualnog okvira čitalačke pismenosti s odgojno-obrazovnim ciljevima NOK-a 
 • razlučiti mogućnosti primjene  PISA  koncepta razvoja čitalačkih kompetencija pri svakodnevnom planiranju, programiranju, organiziranju i vođenju nastave 
 • razumjeti kako ishodi učenja povezuju proces poučavanja i proces ispitivanja
 • upoznati osnovne ishode učenja vezane uz čitanje različitih vrsta tekstova
 • upoznati posebnosti vezane uz poučavanje i ispitivanje neknjiževnoga teksta
 • upoznati načine integracije istog nastavnog sadržaja u različitim jedinicama ishoda učenja (primjerice, čitanje i pisanje)
 • rabiti strategije recipročnog poučavanja
 • primjenjivati tehniku usredotočenog čitanja u analizi neknjiževnoga teksta
 • steći uvid u rezultate praćenja eksperimentalne provedbe novog kurikula Hrvatskog jezika na temelju praćenja nastave od strane viših savjetnika za hrvatski jezik
 • analizirati značajke dobroga javnog govora 
 • klasificirati kriterije vrednovanja javnoga govora 

Oblici rada: predavanja, primjeri dobre prakse, rasprave

Vrjednovanje: upitnik za vrednovanje i samovrednovanje

Voditelji:

Linda Grubišić Belina, prof., viša savjetnica za hrvatski jezik
Agencija za odgoj i obrazovanje
Podružnica Rijeka, Trpimirova 6, 51ooo Rijeka
Telefon: 051/317694

i

dr. sc. Srećko Listeš, viši savjetnik za hrvatski jezik
Agencija za odgoj i obrazovanje
Podružnica Split, Tolstojeva 32, 21000 Split
Telefon: 021/340995