Stručni skupovi / 7. travnja 2014.

Stručno-metodička priprema za polaganje stručnog ispita

Razina i vrsta stručnog skupa: međužupanijski, jednodnevni

Namjena: Pripravnici i njihovi mentori, učitelji i nastavnici geografije Virovitičko-podravske, Požeško-slavonske, Brodsko-posavske, Osječko-baranjske i Vukovarsko-srijemske županije

Mjesto održavanja: OŠ Ivana Filipovića, Kalnička 48, Osijek 

Broj polaznika: 30

Rok prijave: Obvezna online prijava do 27. lipnja 2014. na adresu www.ettaedu.hr

Predavači: prof.dr.sc Zoran Curić, Ivana Biljan, prof., Anđa Suvala, prof., Ines Glavaš, prof., Sonja Burčar, prof.

Ciljevi: učitelji/ nastavnici će moći:

  • analizirati i koristiti tehnologiju i medije u procesu učenja i poučavanja
  • primijeniti metodologiju izrade pisanoga rada na stručnom ispitu
  • procijeniti ulogu i važnost motivacije za školski uspjeh
  • odrediti očekivana postignuća učenika u domeni geografskih znanja i vještina
  • planirati učenje i poučavanje usmjereno na  razvoj metodičke, komunikacijske i socijalne kompetencije
  • kreirati zadatke za provjeru učeničkih postignuća

Oblici rada: predavanja, grupni i  samostalni rad polaznika

Vrednovanje: Obrazac za vrednovanje tema i nositelja programa (od strane Agencije)

Voditelj:

Sonja Burčar, prof., viša savjetnica za geografiju
Agencija za odgoj i obrazovanje, Podružnica Osijek
Telefon: 031 284 907