Stručni skupovi / 30. kolovoza 2013.

Stručno-metodička priprema za polaganje stručnog ispita

Razina i vrsta stručnog skupa: međužupanijska, jednodnevni

Namjena: Skup je namijenjen pripravnicima za razrednu nastavu 

Mjesto održavanja: OŠ Antuna Mihanovića Osijek, Gundulićeva 5

Broj polaznika: 60

Rok prijave: Obvezna on-line prijava do 19.11. 2013. na adresu www.ettaedu.eu

Predavači: Ivana Biljan, prof., Anđa Suvala, prof.., Mirela Skelac, univ. spec. act. soc., Marlena Šahinović, dipl. učiteljica, učiteljice OŠ A. Mihanovića Osijek

Ciljevi: pripravnici će

  • osnažiti kompetencije za rad u nastavi,
  • steći uvid u organizaciju i provedbu stručnih ispita te
  • steći predodžbu o načinu vrednovanja pisanog, praktičnog i usmenog dijela stručnog ispita

Oblici rada: predavanje, radionica, ogledni sati

Vrednovanje: Upitnik o stručnom skupu i upitnik za samovrednovanje sudionika

Voditelji:

Mirela Skelac, univ. spec. act. soc. i Ivana Stanić, dipl. učiteljica
Agencija za odgoj i obrazovanje, Podružnica Osijek
Telefon: 031 284 916